Úvodní stránka Základní informacePřijímací zkouškyVýsledky soutěžíHistorie

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Vyhledávání na našem webu


Pošta GYMTCE.CZ

Kontakt se školou:
kliknout zde


 

poslední aktualizace 29.06.2010 10:57

Aktuality u nás

Zprávy v Komensu Teplice 29. června 2010 Kvůli přechodu na nový školní rok vám "zmizely" zprávy ve školním komunikačním systému. Ale nebojte se! Stačí nastavit "minulé období" a zprávy se vám opět objeví. Takže Komens - Přijaté zprávy - období (v pravém horním rohu).


Nejlepší atleti školy Teplice 28. června 2010 Součástí projektového dne minulý pátek bylo i klání o nejlepšího atleta Gymnázia Teplice. Zvítězili M. Kotz 4.A, D. Machek 3.A, B. Novotná 4.B, M. Tetřev 7.F a K. Kolbabová 7.C. Více ve výsledcích soutěží.


Výsledky 2. pololetí Teplice 25. června 2010 Včera proběhla klasifikační porada pedagogického sboru. Z celkového počtu 674 žáků denního studia (již bez maturantů) prospělo s vyznamenáním 76 (11,3%), 574 prospělo (85,2%) a 24 neprospělo (3,5%). Většina z těch, co neprospěli, bude mít ještě šanci známku si opravit. Patnáct žáků bylo hodnoceno sníženou známkou z chování. Na druhou stranu ředitel udělil 25 pochval. Nejlépe si - pokud jde o prospěch - vedly třídy 2.B a 7.D s průměrem 1,76. Jen o setinku za nimi skončila 1.B. Pořadí nejlepších jednotlivců zveřejníme 30. června.


Projektový den Teplice 25. června 2010 Projektový den proběhl velmi úspěšně. Počasí přálo a na 20 stanovištích sportovalo nebo se umělecky realizovalo celkem 581 žáků GT. Podívejte se na foto zde. V šachovém turnaji zvítězil V. Stránský ze 6.C před B. Šádkovou ze 7.E a J. Kašparem z 5.B. Věříme, že si všichni žáci užili na konci školního roku pohodové dopoledne. Děkujeme těm, kteří svou prací pomohli ve školním bioparku. A teď už vzhůru na školní výlety.


Příspěvek na dojíždění Teplice 23. června 2010 Příspěvek na dojíždění z prostředků Ústeckého kraje je připraven k vyplacení. Absolventi si jej mohou vyzvednout od 25. června do 8. července v sekretariátu školy, ostatním studentům bude vyplacen při předání vysvědčení. Nevyzvednuté příspěvky budou vráceny na účet ÚK.


Celostátní finále Teplice 23. června 2010 Naše dvě družstva se v celostátním finále zeměpisné soutěže Eurorebus neztratila. Zvláště dobře si vedlo družstvo 2.A ve složení M. Gojdičová, V. Würz a P. Váňa, které obsadilo výborné 8. místo. Tám 5.B ve složení J. Prášil, K. Mařík a D. Vlček skončil 25. V každé z obou kategorií bojovalo 45 družstev. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Projektový den Teplice 23. června 2010 V pátek proběhne projektový den, jehož náplní budou hlavně sportovní činnosti, ale i aktivity hudební, výtvarné a "skleníkové". Místa srazů k jednotlivým aktivitám jsou zde.


Parlament Gt zasedal Teplice 23. června 2010 V pátek 18. června proběhlo další zasedání studentského parlamentu. Probírala se burza učebnic film Jan Hus, ochrana školní sítě a ochrana školy před krádežemi. Více zde.


Udělení pochvaly Teplice 21. června 2010  Uděluji pochvalu ředitele školy za nezištnou a pravidelnou pomoc s chodem skleníku a organizací Akva-tera trhů. Studenti pomáhají o sobotách a s jejich pomocí se nám již podařilo získat bezmála 15 000,- za dobrovolný příspěvek návštěvníků. Peníze byly použity na nákup nových zvířat, potravy a vitamínů pro stávající chovance. Jedná se o studenty Karla Filipa z 6.E, Michaelu Buchalovou a Báru Wiedenovou z 5.E a Šárku Sonnenbergovou a Alexandra Zaykova z 4.B. A pro Vaška Nováka z 6.A za stavbu a zprovoznění několika elektrických zařízení ve skleníku (osvětlení a větrání akvárií řízené světelným čidlem, mlhovač, protažení el. rozvodu).


Uzavření klasifikace Teplice 21. června 2010 Ve středu v 16.00 již musí být zapsány všechny známky. Žáci tedy mají poslední dva dny na případné korekce svého hodnocení. Ve čtvrtek odpoledne proběhne klasifikační porada a na pátek se chystá projektový den.


Návrat expedice z Rumunska Teplice 21. června 2010 Mezi 11. a 20. červnem odjela z Gymnázia Teplice výprava 43 studentů, 4 učitelů a jednoho IT pracovníka do oblasti rumunského Banátu, osídleného již 200 let českými kolonisty. Vedle poznávání přírodně - kulturních zajímavostí (soutěsky Dunaje, římské lázně Baile Herculaneum, vesnická architektura atd.) bylo na programu i setkávání s česky mluvícími obyvateli několika vesnic vysoko nad břehy Dunaje. Do pěti z nich (Eibentálu, Bígru, Svaté Heleny, Gerniku a Rovenska) jsme doručili humanitární pomoc ve formě školních potřeb a počítačové techniky s příslušenstvím. Největší měrou přispělo město Teplice – 20 000 Kč na nákup pomůcek a firma Losan ve formě jednotlivých počítačových komponentů. Poděkování patří i mnoha drobným dárcům. J. Řehák


DeutschUčitelé se vrátili z Islandu Teplice 21. června 2010 Ve dnech 10. – 17. 6. 2010 navštívili Island tři učitelé a ředitel Gymnázia Teplice. Společně s kolegy ze střední školy v Kópavoguru u Reykjavíku pracovali na projektu ESEI Education, Science and Environment Interactively (Přírodní vědy a environmentální výchova – interaktivní způsob vzdělávání). Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Cílem projektu je podpořit výuku environmentální výchovy a přírodních věd na středních školách s využitím moderní didaktické techniky. Učitelé společně uskutečnili fyzikálně biologickou expedici, v rámci které se vydali na ledovec i ke gejzírům, pozorovali různé druhy flóry i fauny, navštívili geotermální elektrárnu i hydroelektrárnu a vyslechli přednášky o geologii, vulkanismu i využití geotermální energie na Islandu. Při prohlídce školy měli učitelé možnost porovnat její vybavení i způsob výuky přírodovědných předmětů. Pan ředitel se setkal na pracovní schůzce s paní ředitelkou Kopavogur Grammar School. Koordinátoři projektu z obou zúčastěných škol společně připravili závěrečnou zprávu, protože na konci června bude projekt ukončen. I. Kuboňová


Lidice pro 21. století Teplice 18. června 2010 Ve čtvrtek 17. 6. 2010 proběhlo v kulturním domě ve Skutči slavnostní vyhlášení dějepisné soutěže Lidice pro 21. století. Mezi oceněnými byly i dvě naše studentky, Vendula Moszová ze 7. A a Šárka Sonnenbergová ze 4. B, které se umístily ve finálové jednadvacítce z 571 soutěžících reprezentujících sedm zemí světa (ČR, Slovensko, USA, Kanada, Rumunsko, Rusko a Kazachstán). Soutěž probíhala od února prostřednictvím internetu a úkolem účastníků bylo odpovědět na náročné testové otázky a napsat literární práci na téma „Zlo reálné a virtuální“. Naše finalistky obdržely krásné ceny a jednou z odměn byl vyhlídkový let nad pietním územím vyhlazené obce Ležáky. Zážitkem byl přednes vybraných literárních prací herci Taťánou Medveckou a Josefem Somrem. Program byl zakončen prohlídkou památníku v Ležákách. Přestože je soutěž Lidice pro 21. století velmi kvalitně připravována a pro všechny soutěžící přínosná, zapojilo se pouze 17 studentů naší školy. Věříme, že v roce 2011 budeme atakovat přední příčky v klání o nejaktivnější školu. Takže nashledanou v únoru na stránkách www.lidice21.cz. P. Kučerová


Jarní koncert Canzonetty Teplice 10. května 2010 Příští středu 16. června se uskuteční již tradiční Jarní koncert Canzonetty. Jako hosté vystoupí Písklata ze ZŠ Maršovská a V.I.S. z Gymnázia Chomutov. Začátek je v 18.30 v aule. Na programu jsou písně dětské i lidové, klasická i populární hudba. Všichni jste srdečně zváni. K. Martínková


Odkud jsou? Mapka ukazuje, odkud se přihlásili čtenáři našeho webu. Když kliknete na hvězdičku, otevře se vám podrobnější mapa. Také můžete kliknout sem.

Ankety

BlueBoard.cz
 
BlueBoard.cz  Informace pro
žáky a rodiče

Návod na psaní omluvenek

Pošta pro žáky
info zde

Ohlášené testy


Nová maturita

Ocenění Scio


Ředitel chválíŠkolní kalendář

2009/10
2010/11Jsme příjemcem
podpory z programu EU Socrates/Comenius
.

Jsme příjemcem
podpory z
Finančního mechanismu EHP.


Aktuality ve světě


Encyklopedie

Křížovky


Jste CNW:Counter. návštěvník našich stránek (od 1.1.2004).

English Espaňol
Italiano
   

Návštěvnost našich stránek zjistíte také .

  Mapa je zde!  A zde
mapy.cz.

 


 


SMS
zdarma

Testy 

Partneři:    

Ústecký kraj

.

 

 

.

logo AutoCont

 

 
Amicom s.r.o. - sponzor
Home
 
LANGMaster - pertner pro testování výukových programů
Logo Scio, o.p.s.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Hewlett Packard - sponzor

EuroChem pro školy


 

 


Smlouvyy
o spon-n-
zorování

Google PageRank

 

© Zdeněk Bergman